Placeringsdirektör Niina Bergring: stabilt pensionssystem och lönsam kapitalförvaltning bygger på hållbar tillväxt

Arbetspensionsbolagens placeringsverksamhet ska vara lönsamt och betryggande. Endast hållbar tillväxt som bygger på planetens välmående tryggar på sikt lönsam kapitalförvaltning.

Pensionsbolag verkställer det finländska lagstadgade pensionssystemet. Pensionsskydd är en viktig del av det finska socialskyddet. Ett jämställt och hållbart pensionssystem är en del av det samhälleliga ansvaret i Finland.

”Vår uppgift är att trygga pensionssystemets hållbarhet genom att placera pensionsmedel på ett lönsamt och betryggande sätt. I det ingår att vi också beaktar hållbarhet i relevant utsträckning.”

”Vi anser att de organisationer som följer god förvaltningssed och beaktar sociala samt ekologiska faktorer i sitt beslutsfattande, är ekonomiskt mera framgångsrika och möter färre risker på lång sikt”, säger Bergring.

Veritas placeringsfilosofi grundar sig på aktiv och framåtblickande placeringsverksamhet. ”När vi gör medvetna val som baserar sig på en bred, högklassig och mångsidig analys, kan vi påverka saker och fungera ansvarsfullt. Samtidigt kan vi också undvika många risker.”

Veritas har förnyat sin beskrivning om ansvarsfull placeringsverksamhet i januari 2017. Du kan bekanta dig med beskrivningen här.