Taloustutkimus: Veritas är nummer ett i kundservice

Kunderna anser att vi har den bästa servicen på arbetspensionsbranschen. Det framgår av Taloustutkimus Oy:s branschspecifika kundtillfredsställelseundersökning 2016 redan för tredje året i rad.

I undersökningen ombads beslutsfattare på företag att ge sitt nuvarande arbetspensionsbolag ett skolvitsord. Veritas fick branschens högsta totalvitsord 8,35.

Kvaliteten av kundservicen bedömdes också genom åtta olika kundtillfredsställelsefaktorer. Vi var bäst i sex av dem:

  • prisnivå i konkurrenssituationer
  • servicevillighet
  • tillgänglighet
  • att hålla löften
  • att lösa problemsituationer
  • att hålla kontakt

När det gällde att beakta kundens behov och sakkunnighet fick vi näst högsta betyg.

”Veritas är nummer ett också när man räknar ihop alla plus och minus för de olika delområdena. Bolagets allra starkaste sidor är sakkunnighet, servicevillighet och att hålla löften”, berättar marknadsforskare Hanna-Leena Heinosaari från Taloustutkimus Oy.

Den branschspecifika kundtillfredsställelseundersökningen hör till Taloustutkimus Oy:s egen produktion. Sammanlagt svarade 2 219 arbetslivets beslutsfattare på den mellan november 2016 och januari 2017. Av dem utvärderade 793 beslutsfattare försäkringsbranschen.

Taloustutkimus genomför undersökningen årligen. Veritas placerade sig på första plats också 2014 och 2015.