Veritas är en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland

Veritas är på 9:e plats bland de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland år 2016. Listan är uppgjord av forsknings- och konsultföretaget Corporate Spirit.

Resultatet grundar sig på de personalundersökningar Corporate Spirit utfört för sina kunder år 2016. Organisationerna i fråga har uppnått en hög nivå i personalens engagemang. 24 av dessa företag stod ut bland nästan 200 finländska organisationer. Vår arbetsplats fick det goda resultatet AA+. Vi blev bara 0,1 enheter ifrån att uppnå det bästa resultatet AAA. 

Den mest inspirerande arbetsplatsen i Finland var Suomalainen kirjakauppa som tilldelades ett pris 8.2.2017 i Finlandia-huset. Veritas Pensionsförsäkring tog en fin 9:e plats. Förra året kom vi på 16:e plats. Personaltillfredsställelsen på Veritas stiger klart över den finländska tjänstemannanormen; vårt resultat är 74,5, då tjänstemannanormen landar på 66,7 poäng.

Suomen innostavin työpaikka -priset är ett erkännande för arbetsplatser där människorna vill och kan göra sitt bästa för att uppnå för organisationen viktiga målsättningar. De här arbetsplatserna har en engagerad personal och verksamheten utvecklas kontonuerligt tillsammans med personalen.

”Vi är övertygade att personalens entusiasm syns och hörs i vår kundtjänst, som är den bästa i branschen. Det finns ett klart samband mellan de här två mätarna”, säger ekonomidirektör Tommy Sandås.

Läs mer om de premierade organisationerna.