Veritas investerar i hotell i nya Tripla-centret i Böle

Investeringen sker via Exilion Pasilan Asemahotelli Ky vars delägare Veritas är. I kapacitet räknat kommer hotellet att höra till de största i Finland. För byggandet ansvarar YIT Oyj.

Den totala uthyrbara ytan blir cirka 17 800 m² med uppskattningsvis 430 rum. Hotellet byggs enligt kraven för ett LEED-miljöcertifikat på platinumnivå, och det uppskattas att bli färdigt i början av år 2020.

”Vi blev intresserade av den här möjligheten att placera i Mellersta Böles växande kärna, och samarbetet inom ramen av Exilion är den optimala lösningen för oss”, berättar fastighetsdirektör Peter Karlsson.

Exilion Pasilan Asemahotelli Ky och YIT Oyj undertecknade avtal om hotellbygget 26.4.2017. Avtalets värde uppgår preliminärt till cirka 88 miljoner euro.

De övriga ägarna i Exilion Pasilan Asemahotelli Ky utöver Veritas är Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo och Statens Pensionsfond i Finland.