Arbetsgivare: 7 sätt att dra nytta av inkomstregistret

Inkomstregistret gör ärendehanteringen snabbare, avlägsnar onödiga mellanhänder och förmedlar uppdaterad information.

Dessutom stödjer inkomstregistret bekämpningen av grå ekonomi. Registret träder i kraft den 1 januari 2019.

Inkomstregistrets fördelar för arbetsgivaren:

1. En anmälan räcker. Farväl till flerfaldiga anmälnings- och rapporteringsskyldigheter till olika myndigheter! Det räcker med att du anmäler lönerna till inkomstregistret.

2. ArPL-avgiften rätt med en gång. Avgifterna grundar sig på den faktiska lönesumman i stället för den tidigare uppskattningen. Tilläggsavgifter som betalats i efterhand går till historien.

3. Information i realtid. Din bokföring hålls uppdaterad.

4. . Möjlighet att automatisera. Om ditt lönesystem är tekniskt kompatibelt med inkomstregistret kan det automatiskt anmäla lönerna till inkomstregistret.

5. Möjlighet att externalisera. Om du inte själv vill göra anmälningar till inkomstregistret, kan du ge en bokförare eller en revisionsbyrå fullmakt att sköta jobbet för din del.

6. Mindre utredningsarbete. Om du använder en mer omfattande anmälningsmetod behöver du inte skicka tilläggsinformation eller bilagor (till exempel löneintyg) någonstans i efterhand.

7. Mindre pappersarbete. Alla uppgifter anmäls elektroniskt.

Inkomstregistret är en elektronisk databas dit alla som betalar lön i fortsättningen ska anmäla inkomstuppgifterna för sina anställda. Från början av år 2020 kommer alla löne-, pensions- och förmånsuppgifter att finnas i registret.