ArPL-försäkringsavgiftsränta 2,0 procent fr.o.m. 1.7.2018

Försäkringsavgiftsräntan som används vid beräkningen av ArPL-försäkringsavgifter är 2,0 procent under tiden 1.7–31.12.2018. Det betyder att den förblir på samma nivå som under årets första halva.

Försäkringsavgiftsräntan används vid beräkningen av avtalsarbetsgivares ArPL-försäkringsavgifter.

Avgifterna har en teoretisk förfallodag i mitten av året (1.7), men de kan i praktiken betalas under årets lopp. Raterna förräntas då med försäkringsavgiftsränta från den teoretiska till den faktiska förfallodagen.

Fram till slutet av år 2015 kallades försäkringsavgiftsräntan för beräkningsränta.

Alltid minst 2,0 procent

Gällande försäkringsavgiftsränta grundar sig på 12 månaders ArPL-referensränta som noteras av försäkringsbolaget Garantia. Den är alltid minst 2,0 procent. När det gäller ArPL-försäkringsavgifterna fastsälls försäkringsavgiftsräntan för ett halvår åt gången.

Också FöPL-avgifterna förräntas med försäkringavgiftsränta med den skillnaden att samma procentsats gäller hela kalenderåret. FöPL-räntan är 2,0 procent under tiden 1.1–31.12.2018.

Du hittar alla gällande räntor samt ArPL- och FöPL-försäkringsavgifter i tabellen Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter 2018.