ArPL- och FöPL-premierna för 2019 fastställda

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionspremierna för år 2019.

  • Avtalsarbetsgivarens ArPL-premie är 25,2 procent av lönen utan beaktande av eventuell kundåterbäring och företagets avgiftsklass. 
  • ArPL-premien för en tillfällig arbetsgivare är 25,2 procent av lönen. 
  • ArPL-premien för anställda är 
    • 6,75 procent för personer som är under 53 år och över 62 år
    • 8,25 procent för personer som är 53–62 år.

Företagarens FöPL-premier på samma nivå 2019 som året innan

  • FöPL-premien är 24,10 procent för personer under 53 år och över 62 år 
  • FöPL-premien är 25,60 procent för personer som är 53–62 år. 

Arbetspensionspremiernas nivå baserar sig på det avtal som arbetsmarknadens centralorganisationer ingått inom ramen för pensionsreformen. Pensionsreformen trädde i kraft vid ingången av 2017. I procentsatserna har man även beaktat det konkurrenskraftsavtal som ingåtts av arbetsmarknadens centralorganisationer.