Det finländska pensionssystemet bland de bästa i världen

Finland har placerat sig i topptrion i den internationella Mercer Global Pension Index- jämförelsen. Mercer-indexet jämför olika länders pensionssystem vad beträffar pensionernas tillräcklighet, systemets hållbarhet och administrationens tillförlitlighet.

Enligt Pensionsskyddscentralens var Finland bland de tio bästa länder i samtliga kategorier som utvärderades. De bästa poängen fick vi för systemets tillförlitlighet och transparens – redan för femte gången i rad. I denna kategori var Finland klar etta.

”Vi har nått positionen genom långsiktigt och vist utvecklingsarbete allt sedan 1960-talet. Systemet bygger på delat försäkringsansvar och solidaritet samt ett starkt ansvar för de försäkrades intressen. Det är en ära att få arbeta som en del av verkställigheten av det finländska pensionssystemet”, säger Veritas vice verkställande direktör, placeringsdirektör Niina Bergring.

Som utvecklingsobjekt föreslår jämförelsen pensionernas tillräcklighet och systemets hållbarhet. Tillräckligheten blir bättre om minimipensionsnivån höjs och pensionsrättigheter fördelas mellan makar. Hållbarheten skulle förbättras om man ökar fonderingen och äldre personers sysselsättningsgrad.

Bekanta dig med Mercer Global Pension Index-rapporten här.