Extra återbäringar till Pensions-Alandias kunder i tio år framåt

Veritas betalar extra kundåterbäringar till Pensions-Alandias ArPL-kunder åren 2020–2029. Denna specialregel har bolaget kommit överens om med myndigheterna och med Pensions-Alandia som det går samman med 1.1.2019.

Regeln tillämpas automatiskt under de kommande tio åren förutsatt att kundförhållandet fortgår utan avbrott.

”Fusionen påverkar inte återbäringar som betalas år 2019, eftersom de baserar sig på tiden före sammanslagning. Men redan året därpå kommer vi att överföra ett kompensationstillägg till Pensions-Alandias kunders återbäringar. Dessa återbäringar betalas till kunderna år 2020”, berättar chefsmatematiker Teppo Rakkolainen på Veritas.

”Därefter minskar kompensationsbeloppet stegvis varje år. Sista året då vi betalar återbäring med kompensationstillägg är 2029.”

Social- och hälsovårdsministeriet har redan fastställt beräkningsgrunderna för hela övergångsperioden. Likaså är det redan beslutat att om man byter bolag mitt i perioden slutar särreglerna att gälla och kompensationen går förlorad, även om man senare skulle välja att flytta tillbaka till Veritas.

God arbetsförmåga ligger bakom 

Varför behövs det då specialregler just för åländska kunder? Enligt Rakkolainen kan man förenklat säga att det beror på att det historiskt sett varit betydligt ovanligare med invalidpension på Åland än på fastlandet.

”Det har lett till ett så stort överskott i försäkringsrörelsens resultat på Åland att det hade varit oskäligt om det inte hade beaktats av myndigheterna. Pensions-Alandia har därför fått återbetala överskottet till sina kunder i form av kundåterbäringar. 

”Det skulle inte heller ha varit skäligt om återbäringsnivån på grund av fusionen plötsligt hade sjunkit. Därför har vi alla från början varit överens om att en rättvis lösning måste hittas.” 

Fusionen stärker även Veritas normala återbäringar

Från och med år 2030 gäller kunder som flyttat till Veritas i samband med fusionen samma regler som bolagets övriga kunder.

”Fusionen inverkar också på våra övriga kunders återbäringar, och det enbart positivt. För det första stärker den vår solvens med cirka en procentenhet, vilket innebär ungefär en miljon euros tillägg till vår återbäringspott. För det andra ger den ökade effektiviteten omkostnadsöverskott som betalas direkt till kunderna i återbäringar”, säger Rakkolainen.

Så här fungerar fusionskundernas ArPL-återbäringar:

 • Arbetsförmågan har traditionellt varit mycket bra på Åland, vilket har lett till ett överskott som Pensions-Alandia har återbetalat till sina kunder i form av högre kundåterbäringar. 
   
 • För att åländska kunder fortsättningsvis ska dra nytta av sin goda arbetsförmåga kommer Veritas att överföra en kompensationssumma till dessa kunders återbäringar under de kommande tio åren. Kompensationens belopp minskar gradvis med åren.
   
 • Om kunden under denna 10-årsperiod byter till något annat pensionsbolag går kompensationen förlorad.
   
 • Undantagsreglerna gäller återbäringar som betalas åren 2020–2029. Återbäringen som betalas ut år 2019 baserar sig ännu på samma regler som tidigare.
   
 • Från och med år 2030 omfattas alla Veritas kunder av samma återbäringsregler. Fusionen stärker bolagets kundåterbäringar tack vare synergieffekterna.