Fullmakt och certifikat för användning av inkomstregistret

Användningen av inkomstregistret kräver elektronisk identifiering. Det innebär att användarna av det tekniska gränssnittet måste skaffa ett certifikat och användarna av e-tjänsten behöver en fullmakt.

Inkomstregistret är en helt ny tjänst och därför är inga tidigare fullmakter giltiga för systemet. Det lönar sig att ordna med fullmakterna redan under hösten så att inkomstregistret lätt kan tas i bruk 1.1.2019.

Löneuppgifterna anmäls alltid till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen. De kan anmälas på två olika sätt.

1. Anmälan via det tekniska gränssnittet

  • Ditt lönesystem anmäler löneuppgifterna till inkomstregistret automatiskt. För användning av det tekniska gränssnittet behövs ett certifikat. Man kan ansöka om certifikat från och med 1.11.2018 i inkomstregistrets e-tjänst (inkomstregistret.fi).

2. Anmälan via e-tjänsten

  • Företaget anmäler själv löneuppgifterna till inkomstregistret via e-tjänsten (inkomstregistret.fi). För användning av e-tjänsten behövs en fullmakt och alla användare ska identifiera sig personligen i tjänsten Suomi.fi eller Katso.

Inkomstregistret tillämpar två olika typer av fullmakter: Anmäla löneuppgifter och Granska löneuppgifter. Du kan till exempel befullmäktiga revisionsbyrån eller löneräknaren att sköta anmälningarna för din räkning.

I vår infograf ser du hur enkelt du kan bevilja fullmakt.

valtuutus_tulorekisteriin_veritas_infograafi_sve.png