Inkomstregistret kommer, vad förändras i vardagen?

Inkomstregistret medför förändringar i arbetsgivarens vardag: rytmen för anmälan av löner ändras, de elektroniska tjänsterna ökar och lönesystemen ska uppdateras.

Som motvikt blir det enklare att anmäla lönerna och överlappningarna minskar.

”Nästa år behövs inga separata årsanmälningar till skatteförvaltningen, arbetslöshetsförsäkringsfonden, FPA och arbetspensionsanstalten. Det räcker med bara inkomstregistret”, säger servicechef Anne Haapa-alho.

Inkomstregistret förmedlar löneuppgifterna vidare till olika myndigheter. Uppgifterna används av de instanser som har rätt till dem enligt lag – och endast i den utsträckning som behövs i deras verksamhet.

”Vi kommer precis som tidigare endast att se de uppgifter som är relevanta för pensionsförsäkringen. Och till exempel försäkringsräkningarna kommer som förut att skickas direkt från oss till kunden utan mellanhänder.”

För arbetsgivare som är vana vid att göra årsanmälan kan ändringarna i och med inkomstregistret kännas stora: i fortsättningen ska varje arbetstagares lön anmälas till registret inom fem dagar från löneutbetalningen.

”Den nya rutinen kan låta besvärlig men uppgiften blir lätt att sköta då man programmerar lönesystemet till att skicka anmälningarna till registret automatiskt”, tipsar Haapa-alho.

Arbetsgivare! Observera följande:

1. Års- och månadsanmälan upphör.

2. Arbetstagarnas löneuppgifter ska anmälas till inkomstregistret inom fem dagar från lönedagen.

3. För varje löneanmälan skickas en ArPL-faktura till dig. Om du hellre vill få månadens alla löneutbetalningar på en och samma faktura ska du komma överens om detta med oss separat.

4. Underlätta ditt arbete och gör anmälan automatisk.

  • Kontrollera senast i höst att det lönesystem du använder är kompatibelt med inkomstregistret.
  • Om du anlitar en bokföringsbyrå ska du kontrollera att deras system är redo för inkomstregistret och befullmäktiga dem att använda registret i ditt ställe.

5. Pappersblanketterna slopas och all information ska anmälas elektroniskt.

6. Du avgör själv om du bara anmäler de obligatoriska uppgifterna till registret eller även kompletterande uppgifter. Ju mer uppgifter du anmäler, desto mindre behöver du utreda frågor kring löneuppgifterna i efterhand.

Obs! År 2018 sköts anmälningarna ännu enligt den gamla modellen. Ändringarna träder i kraft 1.1.2019.


Mer information om inkomstregistret och de obligatoriska och kompletterande uppgifterna i anmälan finns på www.inkomstregistret.fi.

Följ också Veritas nyheter: vi berättar under årets lopp om de ändringar inkomstregistret medför.

Inkomstregistret är en elektronisk databas dit alla som betalar lön i fortsättningen ska anmäla uppgifterna om sina arbetstagares förvärvsinkomster. Från ingången av 2020 kommer alla löne-, pensions- och förmånsuppgifter att finnas i registret.