Inkomstregistret stängt under årets sista veckor – skaffa certifikat eller ge fullmakt nu!

Inkomstregistrets e-tjänst stängs fredag 14.12.2018 kl. 15 och är ur bruk fram till 1.1.2019. Kom ihåg att ordna klart med certifikat och fullmakter på inkomstregistret.fi före mitten av december.

Avbrottet beror på förberedande åtgärder inför årsskiftet. Inkomstregistret tas i bruk 1.1.2019. 

”Fullmakter och certifikat behövs genast i början av januari. Därför är det viktigt att ha dem klara före avbrottet i e-tjänsten”, säger affärsverksamhetsexpert Anne Haapa-alho på Veritas.

Fullmakter behövs när du ger till exempel bokföraren eller revisionsbyrån fullmakt att anmäla uppgifter till inkomstregistret i ditt ställe.

Certifikat behövs när en elektronisk förbindelse upprättats mellan företagets löneadministrationssystem och inkomstregistret. Den förbindelsen kallas ett tekniskt gränssnitt. Med hjälp av det tekniska gränssnittet kan du skicka uppgifter från lönesystemet direkt till inkomstregistret. 

Du kan ansöka om certifikat i inkomstregistrets e-tjänst på adressen inkomstregistret.fi vardagar 1.11–14.12 kl. 9–15.

Fullmakter görs i tjänsten Suomi.fi eller Katso beroende på organisationsformen. Du kan logga in i tjänsterna från din webbläsare eller webbplatsen inkomstregistret.fi. Kontrollera rätt tillvägagångssätt för dig i vår infograf!

Inkomstregistret är en elektronisk databas dit alla som betalar lön i fortsättningen ska anmäla inkomstuppgifterna för sina anställda. Från början av år 2020 kommer alla löne-, pensions- och förmånsuppgifter att finnas i registret.