Kvarntomten i Sörnäs till Veritas ägo – planering och bygge av Konstuniversitetets nybyggnad framskrider

Den så kallade Kvarntomten vid Sörnäs strandväg i Helsingfors har måndagen den 12 februari överförts från Senatfastigheter till Veritas ägo. Vid samma tillfälle undertecknade Veritas och Konstuniversitetet ett hyresavtal gällande nybyggnaden på tomten.

Köpet av tomten och hyresavtalet innebär att planeringen och bygget av nybyggnaden kan fortsätta enligt tidplan. Byggnaden kommer i huvudsak att användas av Bildkonstakademin vid Konstuniversitetet, men även andra universitetets funktioner kommer att placeras i den.

”Målet är att nybyggnaden blir färdig senast år 2021. Projektets parter strävar efter ett resultat som är både miljöanpassat och fördelaktigt ur livscykelperspektiv”, säger Veritas fastighetsdirektör Peter Karlsson.

Huvudprojektledare för nybyggnaden är JKMM Arkkitehdit och som totalentreprenör fungerar Lujatalo Oy.

Konstuniversitetets nybyggnad i Sörnäs
Konstuniversitetets nybyggnad vid Kvarntomten i Sörnäs. Foto/Illustration: JKMM Arkkitehdit