Olikheter utgör kryddan i arbetsgemenskapen – gott ledarskap skapar samspel

En mångfald av personligheter möts i en arbetsgemenskap, och det är inte alltid lätt att få alla att spela samma ton. På en arbetsplats måste man komma överens med alla.

En måste få sova på saken innan hen svarar på mejl, en annan är en kulspruta vad beträffar idéer. En tredje ger feedback lite väl rakt.

Så här kan det se ut på en arbetsplats. I de här situationerna dömer vi väldigt snabbt våra kolleger och deras uppförande.

”Viktigare skulle det vara att man ser på sig själv i stället”, säger arbetshälsospecialist Minna Lundström. ”Vi borde lära känna oss själva bättre. När vi vet hur vi reagerar i olika situationer, är det mycket lättare att fungera i en konfliktsituation.”

Det blir mera flyt i vardagen då vi vet vad som driver oss och vi kan leda oss själva.

”Vi har lekfullt pratat om att vi alla har en personlig bruksanvisning. Vi borde alla känna till vad som händer om någon trycker på en viss knapp i oss.”

Alla personligheter behövs i ett team

Även om tanken av ett team med liknande personligheter kan kännas lockande, är arbetsgemenskapens mångfald värdefullt.

”Det skulle inte bli något om vi alla skulle vara extroverta och babbla på hela tiden”, skrattar Lundström.

”Den bästa nyttan får man i en organisation av en cocktail av olika personligheter. Olika styrkor behövs i olika situationer. Introverta arbetsmyror behövs för att genomföra alla högtflygande planer som de extroverta kommer på. Olikheter stöder gruppdynamiken.”

På alla arbetsplatser kan man lära sig att jobba tillsammans.

”Men man ska kunna leda olikheter”, konstaterar Lundström.

Veritas erbjuder kurser som främjar arbetsförmågan i arbetsgemenskapen

Vi erbjuder våra kunder kostnadsfria kurser där man lär sig leda arbetsförmåga. Kurserna ordnas på olika orter och som webinarer.

Kom med och lär dig utveckla er arbetsgemenskaps arbetshälsa! Anmäl dig här på ”Att leda olikheter i arbetsgemenskapen”-kursen i Vasa.

 

Bekanta dig med Veritas välbefinnande i arbetet-kurser:

Välbefinnande i arbetet-kortet Vasa 22.3.2018  
Att leda olikheter i arbetsgemenskapen Vasa 19.4.2018  
Välbefinnande i arbetet-kortet Åbo 4.9.2018  
Motivation till livsstilsförändring Vasa 11.9.2018  
Välbefinnande i arbetet-kortet Helsingfors 20.9.2018  
Arbetslivs Forum 2018: Human intelligence Helsingfors 4.10.2018  OBS! Språk: finska.
Utmanande situationer i arbetsgemenskapen Vasa 21.11.2018 

 

 

 

 

Nyckelord