På Veritas utvecklas digitjänster utgående från kundens behov – nytt kundforum gav möjlighet att lyssna på kunderna

veritas-asiakasfoorumi-wiki-wikstrom-650.jpgVi ordnade vårt första kundforum i mars i år då en grupp kunder fick testa en digital tjänst vi håller på att utveckla och ge feedback om den.

En av deltagarna var Wiki Wikström, verkställande direktör för HR- och coaching-företaget LeapMoon Oy.

”Jag blev jätteglad när jag blev tillfrågad att ställa upp. Jag ser det som en enastående chans att få utveckla serviceutbudet hos min egen arbetspensionsförsäkrare. Det förstärkte bilden av att man på Veritas bryr sig om kunden på riktigt”, säger Wikström.

För kunderna erbjöd forumet en möjlighet att ge synpunkter på serviceutvecklingen i Veritas. Veritas fick chansen att lyssna på sina kunder.

”Den här sortens samarbete är en win-win för alla parter. Vi fick alla utnyttja vårt specialkunnande för att forma en gemensam uppfattning om slutresultatet.”

Wikström lyfter också upp det faktum att nya synvinklar till saken ofta visar hur dåligt den ursprungliga planen skulle fungera i verkligheten.

”Jag gillade det att man på riktigt ville lyssna på kunden. Det att man är villig att ge upp sina egna idéer utgående från den feedback man fått, är fint. Det säger en hel del om bolaget. Det gav ett mycket gott intryck av Veritas.”

Veritas kundforum hölls 7.3. Vi tackar alla kunder som deltog i det!