Störningar i betalningstrafiken i vissa bankgrupperingar - din pension kanske inte syns ännu på kontot

Vissa bankgrupperingar har haft störningar i betalningstrafiken i dag. Detta betyder att den pension som Veritas betalat åt dig kanske inte ännu syns på ditt konto.

Pensionerna har betalats i tid.  De inkommande betalningarna är i dag försenade och bankerna strävar efter att förmedla dem till sina kunder så snabbt som möjligt.

Vi beklagar eventuella olägenheter störningen förorsakar.