Tre nya medlemmar till Veritas styrelse

Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsråd har på sitt höstmöte den 23 november 2018 valt tre nya medlemmar till bolagets styrelse. De nya medlemmarna är Andreas Remmer, direktör för ekonomi, finansiering och IT; Taina Vallander, direktör (FTFC) och Maria Vanhatalo-Thijssen, verkställande direktör.

Till Veritas Pensionsförsäkrings styrelse år 2019 hör

jur.kand., DE Kaj-Gustaf Bergh (Finlands Näringsliv EK)
ekonomichef Stefan Kapténs (Finlands Näringsliv EK)
verkställande direktör Henrik Karlsson
företagare Timo Ketonen
socialråd Stefan Mutanen
direktör för ekonomi, finansiering och IT Andreas Remmer
direktör Annika Rönni-Sällinen (FFC)
skattmästare Lasse Svens
sakkunnig Antti Tanskanen (Finlands Näringsliv EK)
viceordförande Christel Tjeder (Akava)
direktör Taina Vallander (FTFC)
verkställande direktör Maria Vanhatalo-Thijssen

Som ersättare fortsätter kommunikationschef Pia Alvesalo (EK), direktör Jörgen Grandell och direktör Hannu Jouhki (FFC). Styrelsens ordförande väljs på det konstituerande mötet i januari.

Professor Kim Wikström omvaldes till förvaltningsrådets ordförande och arbetspolitisk specialist Leila Kurki (FTFC) till viceordförande.

Förvaltningsrådet omvalde också medlemmarna till val- och belöningsutskottet för år 2019. Som val- och belöningsutskottets ordförande fortsätter förvaltningsrådets ordförande professor Kim Wikström. Förvaltningsrådets viceordförande, arbetspolitisk specialist Leila Kurki (FTFC) fortsätter som medlem, liksom också verkställande direktör Tuomas Pere (EK). Ersättare är informatör Susanne Paetau (FTFC) och verkställande direktör Harry Serlo (EK).

 

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

                     

Tilläggsuppgifter

Verkställande direktör Carl Pettersson, tfn 010 550 1600
Direktör för bolagsjuridik och intressebevakning Piia Vuoti, tfn 010 5501 610, 044 577 0403