Vad innebär inkomstregistret för den anställda?

Inkomstregistret träder i kraft i början av år 2019. För arbetsgivaren medför inkomstregistret nya rutiner för att anmäla löner. För den anställda märks det som snabbare och öppnare informationsutbyte.

  1. Helhetsbilden lätt tillgänglig. I inkomstregistret ser du i realtid, med en enda blick, dina egna löneuppgifter (år 2019) samt dina pensionsinkomster och dina övriga utbetalda förmåner (år 2020).
     
  2. Beställ hem uppgifterna. Du kan beställa ett inkomstregisterutdrag över dina egna uppgifter.
     
  3. Smidigare ärendehantering. Myndigheterna får dina uppdaterade inkomstuppgifter direkt från inkomstregistret. Du behöver inte längre skicka uppgifterna separat, till exempel som bilagor till en ansökan.
     
  4. Möjlighet att kontrollera. Du kan själv kontrollera om din arbetsgivare har skött de skyldigheter som hör till anmälningen på rätt sätt.

Inkomstregistret är en elektronisk databas dit alla som betalar lön i fortsättningen ska anmäla inkomstuppgifterna för sina anställda. Från början av år 2020 kommer alla löne-, pensions- och förmånsuppgifter att finnas i registret.