Veritas fick näringsrätt på Åland

Ålands landskapsregering har beviljat Veritas tillstånd att idka näringsverksamhet i landskapet. Näringsrätt beviljades för tiden 1.11.2018–31.10.2023.

”Det här ger oss möjlighet att stärka vår lokala närvaro på Åland och att erbjuda ålänningar lika högklassig service som hittills”, säger verkställande direktör Carl Pettersson.

Veritas och åländska Pensions-Alandia går samman 1.1.2019. Läs mer om fusionen