Veritas förhandlar om att köpa Tölö sjukhus tillsammans med Auratum

Veritas har fört förhandlingar tillsammans med Auratum Kiinteistöt Oy för att köpa Tölö sjukhus, nu i Helsingfors och Nylands sjuvårdsdistrikts ägo. Ett slutligt investeringsbeslut saknas ännu.

”Vi ser sjukhusområdet som ett unikt utvecklingsmål på ett centralt läge i Helsingfors”, säger Veritas fastighetsdirektör Peter Karlsson. ”Enligt preliminära planer kommer det att byggas bostäder och eventuellt också affärsfastigheter och kontorsutrymmen på tomten.”

”Tölö sjukhus utgör en intressant kombination av ny byggnadsrätt och gammal byggnadsrätt som ska bevaras i ett intressant område. I projekt av den här typen kommer våra styrkor som fastighetsutvecklare bäst till nytta”, konstaterar Karlsson.