Veritas har beviljat den första arbetslivspensionen

Veritas har i januari beviljat den första arbetslivspensionen åt en kund. Arbetslivspensionen är en ny pensionsform ämnad för personer som haft en mycket tung arbetskarriär.

Direktör Tiina Laine, ansvarig för avgörandelinjen på Veritas, berättar att pensionen som beviljats också är den första ansökan av en kund som varit försäkrad hos Veritas.

”Vi har tidigare fått in två ansökningar, men enligt branschens principer har vi förmedlat dem vidare till de pensionsanstalter, där kunderna senast varit försäkrade”, berättar Laine.

För att man ska få arbetslivspension måste man ha arbetat 38 år med mycket tunga arbetsuppgifter som medfört belastning och slitage.

”Faktorerna som inverkar på belastningsnivån definieras i lagen. Varje sökandes läge bedöms individuellt utgående från företagsläkarens utlåtande”, förklarar Laine. ”Arbetslivspensionen är en form av invalidpension.”

Eftersom pensionsbeslutet grundar sig på hur belastande arbetskarriär man haft, ska man till ansökan bifoga detaljerade utredningar såsom ett B-läkarutlåtande och arbetsgivarens beskrivning om arbetets innehåll.

”Jag måste medge att vi nog var lite spända inför den första ansökan. Men vi har tydligen lyckats väl med vår kommunikation, för den innehöll alla nödvändiga utredningar.”

I och med pensionsreformen som trädde i kraft 2017 kan en person som fyllt 63 år och som i minst 38 år arbetat i fysiskt eller psykiskt belastande uppgifter, ansöka om arbetslivspension. De första arbetslivspensionerna har beviljats i år.

Läs mer om arbetslivspensionen här.