Veritas köpte Tölö sjukhus

Veritas har i dag undertecknat avtal med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) om att Tölö sjukhusområde övergår i Veritas ägo för priset av 64 miljoner euro. 

HNS fortsätter som hyresgäst i fastigheten tills det nya Brosjukhuset i Mejlans är färdigt. Efter det ska enligt fastighetsdirektör Peter Karlsson en övergripande utveckling av området inledas.

”Sjukhusets äldre del är en skyddad byggnad. Enligt det nya detaljplansförslaget kommer den samt övriga byggnader som bevaras på området till största delen att byggas om till affärs- och kontorsfastigheter. Nybyggnaderna blir däremot huvudsakligen bostäder.”

Byggarbetet inleds år 2023.