Vill du vara med och utveckla webbtjänster för företagare och arbetsgivare?

Vi förnyar som bäst VerNet-webbtjänsten för våra ArPL- och FöPL-kunder. För att den nya tjänsten så bra som möjligt ska motsvara kundernas behov bjuder vi in dig att vara med och utveckla den med oss.

”Vi kommer åtminstone att ordna så kallad bordstestning, vilket betyder att kunden riktigt konkret får prova på datorn hur det är att använda tjänsten. Vi är intresserade av alla sorters observationer, allt från det om tjänsten är smidig att använda till vilka funktioner den innehåller och var man hittar de. Testandet kräver ingen särskild teknisk eller annan kompetens”, berättar planeringschef Anne-Mari Angervo.

Testtillfällena hålls på vårt huvudkontor i Åbo, men de exakta tidpunkterna bestäms först senare i vinter.

”Man kan ändå lugnt anmäla sig nu, så tar vi kontakt sedan när datumen har spikats. Om det visar sig att de inte passar behöver man inte vara med. Det brukar handla om max en timme åt gången.”

Om du blev intresserad och har en ArPL- eller FöPL-försäkring hos oss ta kontakt med Anne-Mari per e-post anne-mari.angervo@veritas.fi eller ring henne på 040 738 7073.

”Jag hoppas att så många som möjligt vill vara med och påverka. Sedan är det ju också så att sannolikheten att alla kundgruppers behov blir beaktade blir större om vi har deltagare med olika bakgrund med. Vi kan göra kvalificerade gissningar, men kunden vet alltid själv bäst vad hon eller han behöver, så är det bara.”

Ett första testtillfälle hölls redan onsdagen den 31 januari. Fem kunder fick i en halvtimmes tid bekanta sig med en testversion av den nya tjänsten. Sedan var det dags för feedback. Läs på vår Facebooksida hurdana tankar tillfället väckte hos en av deltagarna.

Som det ser ut just nu kommer den förnyade VerNet-webbtjänsten att öppnas i januari 2019.