Arbetsgivare, inkomstregistrets rapporter ger lönesammandrag

Bokföringsbyråer, arbetsgivare och övriga prestationsbetalare avstämmer inlämnade löneuppgifter speciellt vid årsskiftet. Inkomstregistrets rapporter sammanställer uppgifterna i anmälningarna som lämnats in via de olika anmälningskanalerna.

Inkomstregistrets rapporter kan användas för avstämning av giltiga anmälningar som tagits emot i inkomstregistret. Betalningsrörelsen ska fortfarande avstämmas separat.

Sammandragsrapport 606 som hjälp


Rapporten 606 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomsttagare används i inkomstregistret för årsslutets avstämningar. Denna rapport sammanställer inkomsttagarspecifika summauppgifter i anmälan om löneuppgifter som prestationsbetalaren anmält.

Rapporten 606 kan beställas via laddningstjänsten eller det tekniska gränssnittet. Inkomstregistret skapar rapporten på basis av materialbeställningen. Betalaren kan hämta rapporten ur inkomstregistrets e-tjänst. Rapporten är i PDF-format. Materialbeställningen som görs i laddningstjänsten är XML-format. Inkomstregistret har publicerat ett exempelmeddelande och en anvisning om hur man gör en beställning.

För att underlätta avstämning ska tidsintervallen för rapporten vara en månad. Vid behov kan man efter detta utföra en noggrannare inkomstslagsspecifik granskning i inkomstregistrets e-tjänst.

Den inkomstslagsspecifika rapporten 618 kommer att ersätta rapport 606 vid årsskiftet.

Mera info på Inkomstregistrets sidor