Arbetsgivare, kolla om det bildats dubbla anmälningar i inkomstregistret

I vissa fall har anmälningar till inkomstregistret sparats flera gånger i systemet. Dessa bildar så kallade dubbelanmälningar med identiska betalningsdatum, löneperioder, betalare och inkomsttagare samt identiska inkomstarter och belopp. Eftersom anmälningar som gjorts till inkomstregistret inverkar på betalningar och förmånsbeslut är det viktigt att anmälningarna är korrekta.

Logga in till inkomstregistrets e-tjänst för att se om det uppstått dubbla anmälningar. Om sådana finns, följ anvisningarna för att makulera en onödig anmälan.

Vänligen notera att vid behov bör bokföringsbyrån beviljas tillstånd att makulera anmälningar för kundens del.

Varför uppstår dubbla anmälningar?

  • Av inkomstregistrets kvitteringsmeddelande kan man inte dra någon slutsats om det mottagna materialet har blivit godkänt och sparats i registret eller inte. Det är därför viktigt att alltid kontrollera i behandlingsresponsen att anmälan verkligen har sparats.
  • Materialet förblir i Under handläggning-tillståndet i inkomstregistret. I sådana fall har det hänt att man sänt in anmälan på nytt. Det lönar sig att alltid först kontrollera materialets status i inkomstregistret. Om det visar att anmälans status är Under handläggning, får man inte skicka anmälan på nytt.
  • Efter att anmälningar har korrigerats har alla anmälningar skickats på nytt till inkomstregistret, även om det är bara de korrigerade anmälningarna som behöver skickas.

Det är ändå bra att notera att en del likartade anmälningar är nödvändiga och att de inte ska makuleras från inkomstregistret.

  • Exempelvis kan det av varje reseräkning för en löneutbetalningsperiod bildas en egen anmälan, även om utbetalningsdatumet är det samma. I en del reseräkningssystem är detta normalt och anmälaren behöver i så fall inte göra någonting.

Kontakta vid behov leverantören av det lönehanteringsprogam du använder. Programleverantörerna ger instruktioner om hur just deras program fungerar och hur man ska gå till väga i olika situationer.

Vid behov hjälper inkomstregistrets kundbetjäning med att hantera dubbelanmälningar.
 

Mera information: https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/

Avainsanat