ArPL- och FöPL-premierna för 2020 fastställda

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionspremierna för år 2020.

  • Avtalsarbetsgivarens ArPL-premie är 25,3 procent av lönen utan beaktande av eventuell kundåterbäring och företagets avgiftsklass. 
  • ArPL-premien för en tillfällig arbetsgivare är 25,3 procent av lönen. 
  • ArPL-premien för anställda är 
    • 7,15 procent för personer som är under 53 år och över 62 år
    • 8,65 procent för personer som är 53–62 år.

Förändringen i den andel som betalas av arbetstagare respektive arbetsgivare beror på överenskommelsen i konkurrenskraftsavtalet om överföring av betalningsandelar från arbetsgivarna till arbetstagarna.

Företagarens FöPL-premier på samma nivå 2020 som året innan

  • FöPL-premien är 24,10 procent för personer under 53 år och över 62 år 
  • FöPL-premien är 25,60 procent för personer som är 53–62 år. 
Nyckelord