Betjäning på två språk är Veritas målsättning

Veritas Pensionsförsäkring har alltid varit och är än idag ett genuint tvåspråkigt bolag.

Vi betjänar våra kunder på svenska och finska, även på engelska då det behövs. Det gäller såväl i vår muntliga som i vår skriftliga betjäning och kommunikation.

Tyvärr finns det situationer där så kallade tredje parter, såsom skattemyndigheter eller dylikt, finns med i processen. I dessa fall kan Veritas inte alltid påverka på vilket språk kunden får sin information eller faktura. Då är det möjligt att kunderna i vissa fall får information enbart på finska.