Veritas telefoner fungerar åter normalt

En störning drabbade Veritas telefonsystem 8.10.2019 och man kunde inte ringa våra servicenummer.

Problemet är nu utrett och telefonerna fungerar åter normalt. Vi tackar våra kunder för ert tålamod!