Förnyade VerNet-tjänsten är nu i bruk

Veritas förnyade VerNet-webbtjänst för arbetsgivare och företagare har nu öppnat! Du når tjänsten via den gamla bekanta adressen: vernet.veritas.fi.

Ändringar vid inloggningen

  • För att logga in i nya VerNet använd personliga bankkoder, mobil ID eller certifikatkort. 
    • I nya VerNet kan man inte längre logga in med gamla VerNets användarnamn och lösenord. 
  • Om du redan är inloggad till inkomstregistret behöver du inte identifiera dig på nytt till VerNet-tjänsten. På motsvarande sätt behövs ingen separat identifiering om du först loggat in till VerNet för att granska pensionsförsäkringens uppgifter och därefter fortsätter till inkomstregistret.
  • VerNet är öppen 24 timmar om dygnet alla dagar.

Är du inte ännu VerNet-användare? Så här får du tjänsten i bruk

Veritas ArPL-kund: fyll i VerNet-webbtjänstavtalet. De personer som du meddelat som VerNet-användare får per e-post instruktioner om hur man kommer i gång med tjänsten. 

Veritas FöPL-kund: du får VerNet-tjänsten i bruk genast då din försäkring träder i kraft. Logga in på adressen vernet.veritas.fi. Önskar du att någon annan sköter arbetspensionsärendena för dig? Meddela om övriga VerNet-användare och deras användarrättigheter genom att skicka ett meddelande via VerNet eller genom webbtjänstavtalet.

VerNet-tjänstens användarvillkor

Observera att också VerNets användarvillkor har uppdaterats i och med förnyandet av tjänsten 3.6.2019. Bekanta dig med användarvillkoren före du tar tjänsten i bruk.

Välkommen att använda nya VerNet-tjänsten!