Personalen med iver med att utveckla nya huvudkontorets utrymmen

vastuullista_kasvua.jpg

Den nya ekoeffektiva Kuppis huvudkontorets planering är i full fart på många håll. Alla veritaner deltar i planeringen under byggprojektet. En viktig del av att utveckla vår framtida arbetsmiljö är workshops, där vi funderar vad våra nya utrymmen kan bli till och hurudana lösningar som stöder arbetandet bäst.

I workshopsen deltog totalt 50 arbetstagare. I workshopsen funderar arbetstagare kring hurudan arbetsomgivning som skulle stöda arbetsdagens gång på bästa möjliga sätt. Med hjälp av ett spel kunde man prova olika konkreta lösningar på möbleringen till våningarna som kommer till Veritas användning.

- Det var en rolig och givande dag! Fint att arbetstagare får vara med och påverka, säger pensionshandläggare Elena Andelmin-Salo som deltog i workshopen.

- Veritanerna tog emot utmaningen och hittade nya ideér till förutom till arbetsmiljön också till arbetsprocesser, berömmer personaldirektör Jenni Kosunen. Jag väntar med iver på hur inredningsarkitekterna och alla veritaner fortsätter att bearbeta workshopens resultat.

 

Veritas huvudkontor Trivium Retoriikka beräknas vara färdigt i oktober 2020. Man kan även följa med byggandet live via en webbkamera på sidan: https://www.triviumretoriikka.fi/