Störningar i vårt faktureringssystem gällande inkomstregistret

Störningar har noterats vid användningen av det nationella inkomstregistret som lanserades vid årsskiftet. Tyvärr syns dessa också i Veritas försäkringstjänst som felaktiga meddelanden och förseningar i faktureringen. På grund av störningen har vi undantagsvis varit tvungna att konvertera elektroniska fakturor till pappersformat, vilket har lett till extra arbete för en del av våra kunder.

Vi beklagar eventuella besvär detta förorsakar våra kunder. Vi gör allt för att rätta till situationen genom hela servicekedjan. För mer information vänligen kontakta din försäkringsrådgivare eller ring 010 195 600.