Systemen uppdateras – köer i kundbetjäningen

Våra ersättnings- och försäkringssystem är för tillfället helt eller delvis ur bruk på grund av uppdateringar. Det förlänger tillfälligt våra service- och behandlingstider.

Vi gör allt för att komma i kapp så fort som möjligt. Vid pensions- och försäkringsärenden som inte är brådskande rekommenderar vi att du tar kontakt på nytt senare.

Vi beklagar eventuella olägenheter för våra kunder.