Veritas nya styrelse valdes

Veritas nya styrelse för perioden 2020 - 2021 har valts.

Den nya styrelseperioden börjar 1.1.2020.

Styrelsen väljer ordförande bland sina medlemmar på sitt första möte.

 

Styrelse 2020
Kaj-Gustaf Bergh, jur.kand., DE 
Håkan Ekström, branschdirektör 
Hannu Jouhki, direktör
Stefan Kapténs, ekonomichef 
Henrik Karlsson, verkställande direktör
Timo Ketonen, företagare
Andreas Remmer, jur.kand.
Lasse Svens, skattmästare
Antti Tanskanen, sakkunnig 
Christel Tjeder, I viceordförande i Finlands Ekonomer 
Taina Vallander, direktör 
Maria Vanhatalo-Thijssen, verkställande direktör

Ersättare

Piia Alvesalo kommunikationschef
Kenneth Jönsson verksamhetsledare
Jörgen Grandell direktör