Vilken kundåterbäring?

Vilken kundåterbäring?

Kundåterbäring betalas årligen till samtliga pensionsbolags avtalsarbetsgivare. Avkastningen på Veritas placeringsverksamhet, solvens och effektiviteten av bolagets verksamhet inverkar på totalbeloppet för kundåterbäringarna till Veritas kunder. ArPL-lönesumman och kundförhållandets längd inverkar på storleken på den kundåterbäring som betalas till en enskild kund. Tillfälliga arbetsgivare och företagare har inte rätt till kundåterbäring.

Från och med 1.1.2018 övergicks det till bolagsspecifika beräkningsgrunder för fördelningen av kundåterbäringar. Ändringen gäller de kundåterbäringar som betalas till avtalsarbetsgivare år 2019. Det förnyade beräkningssättet möjliggör ett mera jämlikt beaktande av kundförhållandet i kundåterbäringarna. 

I och med inkomstregistret ändras också sättet för utbetalning av kundgottgörelse från och med 2019. Kundgottgörelsen beaktas inte så som tidigare i försäkringsavgifterna (försäkringsavgiftsprocenten) utan återbäringen betalas till kunderna som en engångsutbetalning. Kundåterbäringen används i första hand till innevarande års försäkringsavgifter och minskar därmed på den totala summan av försäkringsavgifter som arbetsgivaren betalar till pensionsbolaget på motsvarande sätt som tidigare (före år 2019) då kundåterbäringen beaktades i avgiftsprocenten.

Kundåterbäringen fördelas till samtliga avtalsförsäkringar som var ikraft i slutet av året före det år återbäringen betalas (31.12.2018). Om en avtalsarbetsgivares ArPL-försäkring avslutas och avslutningsdatumet är före 31.12.2018 har kunden ingen rätt till återbäring. Om kunden överför sin försäkring till ett annat pensionsbolag betalas kundåterbäring under vissa förutsättningar tre år efter att försäkringen har avslutats. 

Tilläggsinformation om kundåterbäring och bolagsspecifika beräkningsgrunder hittar du från vanliga frågor
och Tela (endast på finska).

Om du vill fråga närmare t ex om den egna kundåterbäringen kan du tryggt kommunicera med våra specialister via VerNet eller via epost arpl@veritas.fi. Du når oss per telefon på numret 010 195 600.