FöPL tryggar företagarens inkomst även vid karantän

Mikaela_ja_Linda_nosto_sv.jpgFöretagarens pensionförsäkring FöPL ger bastrygghet om företagaren insjuknar eller exempelvis ges läkarordination att stanna i karantän pga. coronaviruset. För företagaren baserar sig sjukdagpenningen på pensionsförsäkringens årsarbetsinkomst, dvs. FöPL -arbetsinkomst.

”FöPL definierar företagarens hela socialskydd, inte bara pensionen, säger Veritas försäkringsrådgivare Linda Lillbäck-Lauri. ”Med samma försäkringsavgift får man många olika skydd, om oväntade situationer uppstår.”

Om företagaren måste vara borta från sitt arbete för att förhindra att coronaviruset eller en annan smittsam sjukdom sprids kan FPA betala dagpenning för smittsam sjukdom, för den tid frånvaron pågår.

Enligt FPA kräver dagpenningen ett intyg av kommunens eller sjukvårdsdistriktets läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar, där läkaren besluter att personen ska utebli från arbetet.


Företagare, håll din FöPL-arbetsinkomst möjligast nära sanningen


”Eftersom framtiden är omöjlig att förutspå och man inte kan förbereda sig på allt, borde man hålla FöPL-arbetsinkomsten möjligast sanningsenlig i alla tider, påminner försäkringsrådgivare Mikaela Lerkki.

Företagaren definierar själv sin FöPL -arbetsinkomst och därmed nivån på FöPL -försäkringen. Arbetsinkomsten kan inte ändras retroaktivt.

Lillbäck-Lauri och Lerkki poängterar att Veritas kontaktperson gärna hjälper och ger råd i teman som rör FöPL.

”Det är en del av vår personliga service, som redan i många år har rankats som branschen bästa.”

Mera information på Fpas sidor

Mera info om Företagarens pensionsförsäkring FöPL