Försäkringsvillkoren för återlån förändras – Veritas kunder behandlas även i fortsättningen jämlikt

Takaisinlainaus_CarlPettersson_sv_0.png

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt en förändring av ArPL-försäkringsvillkoren. Pensionsbolaget kan begränsa möjligheten för återlån till max 10 % av respektive kunds återlånerätt. 

Begränsningen kan göras för att trygga pensionsbolagets solvens eller likviditet och möjligheten gäller från och med 1.4.2020. En eventuell begränsning bör göras så att den gäller bolagets samtliga kunder.

”Många av Veritas kunder är små företag. Om vi begränsar återlånerätten till tio procent har de mindre bolagen i praktiken ingen möjlighet till återlån. Veritas begränsar därför inte i nuläget återlånerätten”, säger Veritas vd Carl Pettersson

Veritas likviditetssituation är stark och ger därför ingen orsak till begränsningar som skulle slå extra hårt mot de mindre- och företagardrivna bolagen. 

Mera information: ArPL-försäkringsvillkor (pdf)

Avainsanat