Kaj-Gustaf Bergh valdes till Veritas styrelseordförande

Kaj-Gustaf_Bergh_netti.jpg

Veritas pensionsförsäkrings styrelse, som inledde sin verksamhet 1.1.2020, har bland sina medlemmar valt Kaj-Gustaf Bergh till styrelseordförande. Till vice ordförande valdes Christel Tjeder.

VERITAS STYRELSE 1.1-31.12.2020:
ordf. Kaj-Gustaf Bergh 
vice ordf. Christel Tjeder

Håkan Ekström
Hannu Jouhki
Stefan Kapténs
Henrik Karlsson
Timo Ketonen
Andreas Remmer
Lasse Svens
Antti Tanskanen
Taina Vallander 
Maria Vanhatalo-Thijssen
 
Suppleanter:

Piia Alvesalo 
Jörgen Grandell
Kenneth Jönsson 
 

 

Nyckelord