Pensionsförsäkringsbetalningar kan skjutas upp p.g.a. coronavirusepidemin

Ylimaaraista_maksuaikaa_sv.png

Krisen som coronaviruset orsakar berör oss alla. Förutom hotet mot hälsan är många företagares och företags affärsverksamhet på fallrepet. Vi i Veritas ser företagarnas oro på nära håll och har varit med och berett ett förslag om flexibilitet i arbetspensionsbetalningar. 

Social- och hälsovårdsministeriet har godkänt det flexibilitetspaket som pensionsbolagen har berett. På basis av det kan Veritas bevilja extra betalningstid åt sina kunder för att betala pensionsavgifter för anställda (ArPL) och för företagaren själv (FöPL). Förändringen träder i kraft 20.3.2020. 

Förändringar i ArPL-betalningar: 

  • på begäran kan man få mera betalningstid för ArPL-försäkringsfakturor, fram till slutet av den femte månaden efter lönebetalningsmånaden 
  • om fakturan utgår exempelvis 31.5.2020 kan man ansöka om betalningstid för fakturan till 30.9.2020 
  • uppskjutningen gäller fakturor som baserar sig på löner som betalas i februari-maj 
  • i betalningen ingår bara den nuvarande två procents försäkringsavgiftsräntan
  • dröjsmålsränta uppbärs inte  

Förändringar i FöPL-betalningar: 

  • på begäran kan man kan få tre månaders extra betalningstid för FöPL-försäkringsfakturor 
  • om fakturan utgår till exempel 20.3. kan man ansöka om betalningstid för fakturan fram till 20.6.2020 
  • uppskjutningen gäller betalningsrater som går ut 20.3.-30.6. 
  • i betalningen ingår bara den nuvarande två procents försäkringsavgiftsräntan 
  • dröjsmålsränta uppbärs inte  

 "Om betalningssituationen börjar se mörk ut lönar det sig genast att sätta ett meddelande i Vernet eller ringa den egna kontaktpersonen. Vårt kundbetjäningsteam är redo att hjälpa, säger Veritas direktör för kundförhållanden Mika Paananen

"Förutom dessa metoder skjuter vi upp skickandet av betalningspåminnelser eller att påbörja indrivningsåtgärder, vad gäller betalningssvårigheter som orsakats av coronakrisen.” 

Vi har samlat ihop ett infopaket som gäller coronaepidemins inverkningar på adressen veritas.fi/sv/corona https://www.veritas.fi/sv/corona Följ med sidan så får du aktuell information om försäkringar, betalningar och möjliga kommande tillfälliga förändringar i FöPL- och ArPL-försäkringar.