Veritas bolagsstämma möts den 11 maj

Veritas bolagsstämma hålls den 11 maj. På grund av coronapandemin rekommenderar Veritas att aktieägarna deltar i bolagsstämman på distans.

På bolagsstämman behandlas i enlighet med bolagsordningen det föregående räkenskapsårets bokslut. Dessutom väljer bolagsstämman revisorer och revisorssuppleanter samt medlemmar till bolagets förvaltningsråd. På bolagsstämman behandlas också ändringen av bolagsordningen.

Mera information och anmälningar >

Nyckelord