Veritas donerar bärbara datorer åt unga för distansstudier

JenniKosunen_Veritas_lahjoittaa_sv.png

Veritas donerar bärbara datorer som tagits ur bruk till skolelever, som en del av kampanjen Kaikille kone.

Meningen med kampanjen är att ge de unga likvärdiga möjligheter till distansstudier. Målsättningen är att ingen under koronakrisen ska bli efter i sina studier för att hen inte äger en dator.  

”Kampanjen är ett fint sätt att bära ansvar i dessa utmanande tider. Ansvarsfullhet är centralt i Veritas sätt att agera. Därför kunde vi lätt och snabbt bestämma att vi deltar i kampanjen”, säger Veritas personaldirektör Jenni Kosunen.

Har ni i ert företag fungerande datorer, som ni kunde donera till vårt lands framtid, de unga? 

Vi uppmuntrar även andra aktörer att gå med i denna ytterst nyttiga kampanj!