Yrkesinriktad rehabilitering fås nu via telefon och e-post

I ärenden som berör yrkesinriktad rehabilitering betjänar Veritas för tillfället som vanligt per telefon vardagar kl 8-16 i numret 010 195 634 och per e-post: rehabilitering@veritas.fi

Mera information (på finska) om rehabiliteringsförmåner och arbetsoförmögenhetspension under undantagstillståndet pga coronaepidemin kan läsas på Arbetspensionslagstifningens webbsida här.