Företag som värnar om arbetshälsan har ett långt försprång

I september inledde Veritas sin första seminarieserie med temat Konkurrenskraft genom välbefinnande i arbetet. Nu, tre månader senare, har kursdeltagarna fått sina diplom och sina arbetshälsokort samt nya verktyg för att öka välbefinnandet på sina egna arbetsplatser.

Seminarieserien gav kursdeltagarna ny information både om arbetshälsa och om Veritas verksamhet.

”En kurs i arbetshälsa är en strålande form av samarbete med pensionsbolaget. Jag visste inte tidigare att det ens förekommer sådana här gemensamma projekt”, säger kontorschef Kati Nurminen från Exclusive Networks .

Seminarieseriens omfattning har varit en positiv överraskning. Det är inte bara konkurrenskraften som är på agendan.

”Med utbildningarna vill vi också påverka yrkesbanans längd. Man kan inte anta att människor orkar vara med i arbetslivet till och med flera extra år, om man inte sköter arbetshälsan”, säger Katri Wänninen som är arbetshälsospecialist på Veritas.

Grupparbete kläcker nya idéer

Under seminarierna blev det klart att grupparbete är ett ypperligt sätt att sätta sig in i begreppet arbetshälsa. Många olika åsikter gör diskussionen intressant och samtidigt lär sig alla av varandra.

”Det här är ett bra gäng! Det skulle vara trevligt att också längre fram höra hur projekten har lyckats och fortskridit”, säger Nurminen. De andra deltagarna instämmer. Gemensamma träffar har redan avtalats för början av året, trots att seminariet officiellt är slut.

Deltagarna var också nöjda med att seminarierna hölls på olika orter: i Kasnäs, Tusby och Helsingfors.

”Det är lättare att få fram nya idéer och lösningar när man träffas utanför den vanliga arbetsmiljön och rutinerna”, konstaterar Stefan Åsten, verkställande direktör för Oy Emil Halme Ab.

Hur ska man få ledningen att satsa på arbetshälsa?

Nästan alla anställda är ivriga att försöka förbättra arbetshälsan och arbetsklimatet. De välmenande projekten kan dessvärre stranda på den högsta ledningens misstänksamma attityd. Problemet är välbekant för de flesta kursdeltagare.

”En del av cheferna anser fortfarande att arbetshälsa är ”kärringpladder”. Arbetshälsans betydelse har nog inte ännu klarnat för alla”, tror Nurminen. 

Kursdeltagarna själva är eniga om att det lönar sig att satsa på välbefinnande i arbetet. Det har snarast varit överraskande att få höra hur många delområden som ingår i begreppet. Det skulle ännu finnas mycket att diskutera.

”Det är fint att få ta del av andras erfarenheter. Annars finns det sällan tid för att sätta sig ned och diskutera de här frågorna i lugn och ro.”

Följande steg är att deltagarna tar med sig sitt kunnande till sin egen organisation och omvandlar de högtflygande idéerna till konkreta åtgärder. Ambitionen är att åstadkomma varaktiga förbättringar och inte enbart snabba projekt som snart samlar damm på hyllan.

”För oss har arbetshälsan alltid varit viktig, eftersom vår verksamhet också i övrigt styrs av mjuka värden. Så länge de anställda mår bra ser också företagets framtid ljus ut”, konstaterar Åsten.