Företagaren är själv sitt viktigaste arbetsredskap – ta hand om det

Vi har hört om företagaren som jobbar hela tiden med kanske minimala pauser vid jul och midsommar. ”Det håller inte i längden”, säger Ulla Lövholm, management konsult. Företagaren är själv sitt viktigaste arbetsredskap, och det gäller att ta hand om det. Starkt ledarskap, en kunnig och ansvarstagande organisation eller nätverk samt bra planering är byggstenarna som behövs för framgångsrikt företagande.

Fördelen med att vara företagare är att man har möjligheten att jobba med det man kan, på det sätt man själv vill arbeta. ”Ibland har jag hört företagare säga att det här är inte mitt jobb, det är min hobby”, säger Lövholm.

Även om företagaren har en enorm frihet att själv planera sin arbetsdag, är friheten kanske också en chimär.

”Jobben kommer sällan som man själv har planerat det, utan man styrs av kundens tidtabeller. Plötsligt har man en mängd överlappande projekt på bordet. Och eftersom vi alla gärna strävar efter ekonomisk trygghet, finns risken att vi tar på oss mer än vad vi orkar. Företagarens morgondag präglas som bekant av osäkerhet.”

Framgång kräver starkt ledarskap

I en osäker vardag behövs även ett starkt självledarskap. ”Att leda sig själv är egentligen ganska tufft, det är att funka som chef åt sig själv. Man måste kunna dra gränser mellan jobb, privatliv och allt annat man har i livet. Och att bemästra tron på att man själv är oumbärlig. Det gäller också att lära sig att handskas med den ekonomiska osäkerhetskänslan.”

För att få stöd i vardagen råder Lövholm företagaren att skapa en bra organisation eller nätverk. ”Sedan måste man lära sig att kunna delegera och att säga nej”, skrattar hon. ”Ring upp någon när du behöver hjälp, fråga om råd, bolla idéer. Företagaren behöver sparringpartner och mentorer som fungerar som kvalitetssäkrare för verksamheten.”

Det är också viktigt att med jämna mellanrum stanna upp, se sig i spegeln och fråga sig själv hur man egentligen mår.

”Man kan faktiskt föra utvecklingssamtal med sig själv. Det gäller att vara ärlig – säg till om du inte mår bra! Endast genom uppriktig självanalys kan man strukturera upp vilka ändringar som behövs för att man ska må bättre. Fundera på vad som driver dig, eller vad hindrar dig från att förverkliga dina planer. Är du för snäll, för noggrann eller vågar du inte ta betalt?”

Fokus är viktigt

Fokus är centralt i vilken företagsverksamhet som helst. I stället för att göra allt själv, måste företagaren också lära sig att köpa tjänster av andra eller delegera.

”Även om det är roligt att bredda sin egen kompetens bör man fundera på om man verkligen har tid för allt, och om det är ekonomiskt intressant. Det lönar sig att koncentrera krafterna på det man kan, det man är bra på – det skapar positiv stress och gör att man orkar.”

Lika viktigt är det att fundera på vad man inte ska göra. ”Det kan vara bra att skissa upp både verksamhetsplan med kundanalys samt en kompetenskarta och fundera på om man verkligen har den kunskap som behövs för att möta kundernas förväntningar. Och vad vill jag göra?”

Ibland glömmer man också att kompetens föråldras. ”Som företagare har man inte en chef som sporrar en att gå på kurs när det behövs. Man frestas kanske av ”jag har inte tid”-tanken. Det är jättefarligt”, varnar Lövholm.

”Vi måste ta in nytt med jämna mellanrum. Att ta sig ut på okända vatten är jättesvårt och ibland också direkt skrämmande, men vi vet att en av de största motivationspikar och största tillfredsställelser en individ kan få är då man inser att man lärt sig något nytt.”

Att kunna leda sig själv en del av yrkeskompetensen

Som yngre orkar man mer, och när man får jobba med det man älskar kan dagarna bli långa. Men Lövholm påminner att en företagare också ska orka arbeta som 60-åring. ”Det gäller att börja träna de här sakerna redan i ett tidigt skede – helst genast när man startar företaget. Ännu viktigare blir det att se på de här sakerna om man har som avsikt att växa och utveckla sin verksamhet.”

Ofta är frågan hur man ska ta sig tid för de här frågorna. Vardagen fylls av rutinuppgifter och kunderna väntar på sina beställningar. ”Börja med att boka 1–2 timmar för verksamhetsplanering eller självstudier i veckan och lägg in det i ditt veckoschema. Det kan kännas svårt till en början, men slutligen blir det rutin.”

”Det är slutligen fråga om små ändringar i vardagen. Inget företag har ännu gått omkull för att företagaren lösgjort sig för några timmar för att planera framtiden. Framgångsrikt företagande kräver ryggrad, och det bygger man med starkt självledarskap.”