Har du koll på ditt varumärke?

Varumärke. Nuförtiden stöter man på ordet nästan dagligen. Varumärke, varumärkesutveckling, varumärkesarbete, varumärkesstrategi – till och med varumärkesarkitektur. Puh! Låter fint, men vågar man gå med i diskussionen utan minst en ämnesrelaterad examen på fickan? 

"Man behöver inte vara något geni för att förstå sig på varumärkesfrågor", tröstar Anna Sorainen på kommunikationsföretaget Ground. "Kort och koncist är varumärket den uppfattning kunderna och allmänheten har av företaget. Genom att lyssna till dem kommer man långt".

Varumärken är alltså inget nytt fenomen. Däremot har processen där företagets varumärke uppstår närapå revolutionerats under de senaste åren.

"Förr förmedlade företagen budskap som de själva valt ut till målgrupper de också valt ut och höll i stor utsträckning alla trådar i sina egna händer. Nuförtiden är det i allt högre grad företagets omvärld som definierar varumärket. För att behålla kontrollen över sitt varumärke måste företaget lyssna till sin omgivning med spetsade öron och genuint interagera med människor."

Att bara kommunicera räcker inte längre. Nu ska man också lyssna, delta och involvera.

Litet kan också vara stort

I dag är det kanske inte lika lätt som förr att kontrollera ett varumärke, men utmaningen är också en möjlighet. Stora och dyra marknadsföringskampanjer är inte längre det enda alternativet för att påverka.

"Saker och ting kan skötas väldigt kostnadseffektivt om man vill. Den egna aktiviteten avgör. Är man skicklig kan man aktivera människor även med en liten ekonomisk insats. Helt kostnadsfria verktyg, till exempel sociala medier, står också till buds. Visst är det ändå viktigt att agera överlagt och planmässigt", säger Sorainen.

Är man beredd att satsa sin egen tid i stället för sina pengar har man en enorm affärsmässig resurs till sitt förfogande.

Mening ger framgång

Först av allt uppmanar Sorainen den som tar tag i varumärkesarbetet att skriva ner företagets affärsmässiga mål.

"Först behövs en klar bild av det som företaget strävar efter. Det är grunden för allt annat".

När målen klargjorts är nästa steg att identifiera den publik eller de målgrupper som inverkar på hur målen uppnås.

"Om målet till exempel är tillväxt – var finns de potentiella kunderna? Och var finns de nuvarande? För stora företag kommer också målgrupper med anknytning till samhällspåverkan, strategi och ansvarstagande in i bilden".

Sorainens tredje steg är ändå det viktigaste – man kunde till och med kalla steget det mest banbrytande. I stället för att beskriva det egna företaget, dess produkter eller tjänster ger hon rådet att fundera över deras betydelse för var och en av de grupper man definierat.

"Vilken betydelse har vi för dessa människor? Vilken nytta har de av oss? När man upptäckt denna nytta och lyckats kommunicera den till precis rätt personer behöver man bara sälja", uppmuntrar Sorainen.

Är du beredd?
 

Ground Communications är ett expertföretag som fokuserar på kommunikation, konsultering av företagsledning samt företagsansvar. Anna Sorainen är Grounds grundare. Läs mer om Ground på adressen www.ground.fi.