Mässa ger personalen en inblick i arbetarskyddsfrågor

Syftet med arbetarskyddet är att upprätthålla och främja personalens hälsa, säkerhet och arbetsförmåga. Uppmärksamhet ägnas också i allt högre grad åt de anställdas psykiska välbefinnande och arbetshälsa. Det lönar sig att med jämna mellanrum anordna temadagar kring arbetarskyddsfrågor på arbetsplatsen för att påminna såväl ledningen som de övriga anställda om vad arbetarskyddet går ut på.

På Veritas Pensionsförsäkrings kontor får personalen en inblick i arbetarskyddet via en mässa. Årets tema var stresshantering.

”Vi ville presentera så många olika stresshanteringsmetoder som möjligt”, berättar Mirka Salmi, arbetarskyddsfullmäktig vid Veritas.

Temadagen kan med fördel planeras i samråd med företagshälsovården. Arbetspsykologer, företagshälsovårdare och fysioterapeuter kan föreläsa till exempel om ergonomi, sömnlöshet, motion eller kostfrågor. Gemensamma gympa- eller stretchningsstunder är ett bra sätt att snabbt aktivera hela personalen.

”Många anställda anser att tidsbrist och överlappande projekt ger upphov till stress. Det lönar sig att före temadagen utreda vilka stötestenar det finns på den egna arbetsplatsen och fokusera på dem”, menar Salmi.

Mässan är också ett bra ställe att presentera arbetsplatsens rekreationsverksamhet och hobbyklubbar. Man kan enkelt skapa en avslappnad stämning genom att anordna produktförevisningar, omröstningar, lekfulla tävlingar eller lotterier.

Kamratstöd ger kraft

Arbetarskyddsdagen erbjuder också en fin möjlighet till kamratstöd. Då personalen kan diskutera utmaningar på arbetsplatsen öppet hålls atmosfären positiv.

”Vi sammanställde ett eget stresstest och utgick från det. De anställda fyllde i blanketten före mässan och diskuterade sedan resultaten i en stresshanteringsworkshop”, berättar Salmi.

Enligt Salmi kommer de anställda ofta själva med bra tips på hur man kan hantera stress. Det kan vara bra att skriva en lista över alla goda idéer, allt från pausgympa till skratterapi, och dela ut den till alla på arbetsplatsen till exempel via intranätet.

En stresshanteringsmetod för vardagen som togs upp på Veritas arbetarskyddsmässa var mindfulness.

Bromsa ned takten ett par gånger om dagen

Mindfulness innebär att ta vara på ögonblicket och utnyttja det för medveten närvaro och vila. Man strävar inte efter någonting särskilt, utan det är bara en övning i att vara närvarande i nuet. Företagsfysioterapeut Tarja Suvitie från Terveystalo brukar ibland leda mindfulness-övningar.

”Det är en bra stresshanteringsmetod. En 10 minuter lång övning varje dag ger resultat redan inom en månad. Ännu bättre resultat får man om man unnar sig tid att stanna upp två gånger per dag.”

Övningarna minskar känslan av stress och rastlöshet, förbättrar sömnkvaliteten och motståndskraften och lindrar dessutom smärta. Utan regelbunden övning får man dock inga resultat.

”Upprepning är A och O. Det kan låta enkelt, men det är förvånansvärt svårt att göra i praktiken. Man ska ändå inte vara för hård mot sig själv, utan helt enkelt göra övningarna alltid då man kommer ihåg”, uppmuntrar Suvitie.

Ett smart knep är att förvandla alla vardagliga situationer där man måste stå och vänta till mindfulness-övningar, såsom trafikljus, rusningstrafik och kassaköer.

”Alla övningar lugnar sinnet och kroppen och hjälper människan att förankra sig i nuet”, säger Suvitie.

Så här gör du mindfulness till en del av din vardag:

  • Stäng av ljudet på tv:n under reklamerna.Andas medvetet in och ut under hela reklampausen.

  • Då du står stilla framför ett rött trafikljus, använd denna stund till att bli stilla.Andas medvetet in och ut.

  • När du duschar, fokusera på nuet:din närvaro i duschen, tvåldoften, ljudet av vattnet och hur det känns när vattenflödet träffar kroppen. Fundera inte på framtiden eller det som varit.

  • Avnjut en måltid i veckan i lugn och ro helt för dig själv. Ät långsammare än normalt, fäst uppmärksamhet vid matens smak och konsistens.

  • Kör till jobbet medvetet och något långsammare än vanligt. Känn dina händer på ratten och var närvarande i varje ögonblick. Stäng av radion, känn tystnadens effekt.

  • Tillbringa en liten stund i slow motion varje dag.Koncentrera dig då på dina sinnesförnimmelser, din medvetna närvaro, din egen kropp och din andning.