Rehabilitering är din rättighet – automatiskt förhandsbeslut i fortsättningen

Från och med år 2015 ger Veritas automatiskt ett beslut om rätt till rehabilitering åt kunder som fyller lagenliga förutsättningar, ifall kunden får ett avslag på sin invalidpensionsansökan.

Tidigare har sökanden varit tvungen att ansöka om rehabilitering själv, vilket i onödan förlängt processen att inleda rehabiliteringen.

Juristen Tiina Laine, ansvarig för Veritas linjedragningar för ersättningar, tycker det är bra att sökanden nu i en snabbare takt kan starta sin rehabilitering.

”Både arbetstagaren och företagaren vinner på att fortsätta i arbetslivet. I praktiken behöver sökanden inte längre själv ta initiativ i de här situationerna och skilt fylla i en rehabiliteringsansökan. I stället kan hen direkt börja arbeta på sin rehabiliteringsplan.”

Alla ha rätt till rehabilitering

Många vet inte att vi har alla rätt till rehabilitering.

”Det ingår i vårt lagstadgade pensionsskydd, och vi betalar för det genom de avgifter som månatligen avdras från vår lön.”

Rehabiliteringen berör lika väl företagaren som arbetstagaren.

”I själva verket har företagaren en bredare palett av möjliga åtgärder än arbetstagaren.  Utöver en uppdatering av yrkeskompetensen kan man också utveckla arbetsredskap eller -sätt.”

När hälsan viker måste man inte nödvändigtvis sluta arbeta, utan kan ofta fortsätta flera år i arbetslivet.

”Rehabiliteringen ger en möjlighet att fortsätta i arbetet, särskilt om den inleds i ett tillräckligt tidigt skede. Förnyelsen som nu träder i kraft förkortar processen i vissa fall.”

Största effekten fås när rehabiliteringen inleds i tid

För att rehabiliteringen ska lyckas är det viktigt att den inleds i god tid.

Bästa resultat når man ifall arbetsgivaren, företagshälsovården samt arbetstagaren aktivt samarbetar.

”Förebyggande åtgärder såsom modeller för tidigt stöd främjar arbetsorken och förlänger arbetskarriären. Det lönar sig att utveckla arbetsuppgifter och hjälpmedel på arbetsplatsen redan innan de yttre omständigheterna utgör ett hot för hälsan.”

För företagaren innebär förebyggandet målmedvetet självledarskap.

”Företagaren borde tänka på sin ork redan i god tid innan hälsan blir lidande. Det kan vara svårt att ensam följa upp utvecklingen av arbetsförmågan, och därför skulle det vara bra om företagaren också kunde unna sig själv företagshälsovårdstjänster.”