Yrkesinriktad rehabilitering inleds ofta mycket sent – rättidiga insatser kan förlänga tiden i arbetslivet

Arbetspensionsrehabilitering blir allt populärare och år 2013 var antalet rehabiliteringsklienter nästan 2 000 fler än året innan. Trots den ökade populariteten inleds den yrkesinriktade rehabiliteringen ofta fortfarande alltför sent även om sjukfrånvaron skulle indikera arbetsoförmåga redan långt innan personen faktiskt blir arbetsoförmögen.

”Det här är mycket beklagligt”, konstaterar jurist Tiina Laine som ansvarar för riktlinjerna för Veritas pensionslösningar. En del av de framtida invalidpensionstagarna kunde plockas ur statistiken redan i god tid.”

Enligt en jämförelse som Pensionsskyddscentralen publicerade i våras har de som ansöker om invalidpension mer sjukfrånvaro än andra i samma ålder redan 10 år före pensioneringen. Ändå har rehabiliteringen inletts först några få år före pensioneringen.

Laine anser att det ligger en strukturell orsak bakom att så många faller utanför den yrkesinriktade rehabiliteringen.

”Sjukdagpenningarna borde följas upp mer aktivt och de kunde också åtföljas av någon typ av markörer och riskkartläggningar. En sjukfrånvaroperiod på 60 dagar är redan så lång att man borde reagera tidigare. I detta skede kan en välfungerande företagshälsovård rädda personen från varaktig arbetsoförmåga.”

Undersökningar visar att de anställda är sjuka från och till under sju år innan de ansöker om arbetspension eller rehabilitering.

”Försämrad arbetshälsa kan orsaka många korta sjukledigheter. Det är dem man borde reagera på eftersom arbetstagarna i vårt land är mycket starkt engagerade i arbetslivet. Viljan att fortsätta finns där, men hälsan sviktar och därmed orken.”

Rehabilitering ger fler arbetsår

I företagsvärlden borde incitamenten för att fortsätta i arbetet vara i skick.”Det är lönsamt att hålla erfarenheten kvar i huset även om den anställda inte längre klarar av samma uppgifter som tidigare. En äldre yrkesman eller yrkeskvinna kan överföra sin kompetens till yngre förmågor.”

Sjukfrånvaroperioderna belastar också företagens ekonomi. Det är möjligt att förebygga sjukfrånvaron med hjälp av rehabilitering.

”Framförhållning sparar pengar också i den här frågan. I värsta fall är det företaget självt som svarar för en del av kostnaderna för invalidpensionen.”

Via rehabiliteringen vill man hitta metoder för att hjälpa den anställda att fortsätta i arbetslivet antingen med hjälp av ändrade arbetsarrangemang eller i nya arbetsuppgifter.

”Man borde bättre kunna utnyttja den anställdas erfarenhet och kompetens. Det kan till exempel vara ett lönsamt alternativ att rehabilitera en erfaren elinstallatör till byggnadstekniker. Arbetsuppgifterna blir lättare men den erfarenhet som den anställda samlat på sig kommer till nytta.”

Laine hoppas att arbetsgivarna vill leta fram alternativ tillsammans med den anställda eller kanske hela organisationen.

”I allmänhet vet människorna själva bäst hur man ska göra för att deras arbete ska gå så lätt som möjligt. Det är lönsamt såväl för den anställda som för arbetsgivaren och samhället. Det allra dyraste alternativet i den här ekvationen är att den anställda hamnar utanför arbetslivet till följd av arbetsoförmåga.”