Arbetshälsofrämjande verksamhet förbättrade arbetsklimatet

Förtroendebrist, kommunikationsproblem och en inflammerad arbetsgemenskap fick Idman Airfield Lighting Oy att söka utomstående hjälp – och det lönade sig.

Idman, som arbetar med flygplatsbelysning, är en ganska vanlig arbetsplats med ett tjugotal anställda. För ett par år sedan vaknade företagsledningen dock till insikt om ett beklagligt faktum: personalen mådde inte bra.

”Vi märkte att stämningen hade blivit sämre, vilket till exempel syntes i ökad frånvaro och inflammerade relationer. Vi beslutade att söka utomstående hjälp för att rätta till situationen”, minns bolagets ekonomichef Marjut Tuominen.

Enkät avslöjade missförhållanden

Idman hade nyligen blivit kund hos Veritas. Det första Veritas gjorde var att genomföra en personalenkät inom bolaget. Resultaten var som väntat ganska dystra.

”Det fanns mycket att utveckla, särskilt i fråga om kommunikationen och beslutsfattandet”, berättar Tuominen.

Nästa steg var en workshop där man funderade över var man ska börja nysta upp problemen. Det anställda hade nog idéer, men inget praktiskt sätt att förverkliga dem.

”De behövde en coach. Vi hjälpte dem att välja lämpliga HR-specialister för att reda upp situationen”, säger arbetshälsospecialisten Katri Wänninen på Veritas.

Små grupper blev räddningen

Redan tidigare hade man ordnat ett gemensamt personalmöte varje fredag. Bolaget beslutade att införa en mer varierande mötespraxis och lämnade över stafettpinnen till HR-konsulten Katja Haikarainen på Assidu Finland Oy.

”Jag delade upp personalen i små grupper. Varje grupp hade i tur och ordning ansvaret för att ordna mötena, och grupperna hade ett visst arbetsmiljörelaterat tema, såsom värderingar inom företaget, samarbete eller hur man ska ge respons”, berättar Haikarainen.

Temana tvingade var och en att tänka på gemensamma frågor. Målet var också att undvika tråkiga powerpointpresentationer och hitta en metod som engagerar hela personalen.

”Jag uppmanade grupperna att inte bara älta problem utan välja en positiv infallsvinkel”, säger Haikarainen.

Efter några månader fick konceptet luft under vingarna. Pantomimer, uppträdanden och fantasilekar gjorde att även svåra frågor blev lätta att närma sig, och gruppandan blev bättre och bättre för varje vecka.

Öppen kommunikation ger förtroende

På Idman var man ense om att det viktigaste är att lära sig diskutera öppet också i stora grupper.

”Det glödde under ytan och konflikter diskuterades bara i små klickar, vilket naturligtvis inte ledde någon vart”, berättar Haikarainen.

I och med fredagsmötena lättade stämningen, och snart berättade man också mera om bolagets situation och HR-frågor vid morgonkaffet. Tack vare den större öppenheten i kommunikationen blev tonen i korridordiskussionerna mer positiv.

”Kritiken har minskat och de anställda funderar på vad de själva kan göra för att förbättra olika situationer”, berättar ekonomichef Tuominen nöjt.

Det viktigaste var ändå känslan av befrielse och en bra gemensam anda.

”Vi har lärt oss att skratta åt oss själva. De anställda vågar engagera sig och tänker inte att nu blir någon sur”, konstaterar Haikarainen.

Fortsatt välmående är viktigt

Idman har redan genomfört Veritas personalenkät tre gånger. Senast undersökte man stämningen bland personalen i början av 2015.

”Resultaten förbättrades igen och är nu mycket goda”, säger den nöjda specialisten Wänninen.

Läget på Idman verkar alltså lovande. Det har skett märkbara förbättringar i synnerhet i kommunikationen, beslutsfattandet och fördelningen av arbetsuppgifterna.

”Nu är det viktigt att upprätthålla välmåendet och följa hur det utvecklas med jämna mellanrum. Mätningen görs även i fortsättningen genom Veritas personalenkät”, påminner Wänninen.