Avgångssamtal är en del av gott ledarskap

Ska en medarbetare gå i pension eller byta jobb till annan arbetsgivare? Före vägarna skiljs åt lönar det sig att reservera tid för ett avgångssamtal. Det är ett enkelt sätt att ge feedback, samla information och kartlägga företagets utvecklingsområden.

Både arbetsgivaren och arbetstagaren har nytta av samtalet. Arbetsgivaren får information om hur arbetsgemenskapen och förmansarbetet fungerar, medan arbetstagaren får en möjlighet till att ge direkt feedback samt höra en utvärdering om sin karriärutveckling. 

”Också många saker som det hållits tyst om kan komma fram. I samband med att man lämnar arbetsplatsen är det lättare att föra dem på tal", konstaterar Leeni Niittonen-Laine som är arbetshälsospecialist på Veritas.

En öppen diskussion hjälper arbetsgemenskapen att kartlägga den allmänna stämingen på arbetsplatsen och att hitta utvecklingsmål t.ex. vad gäller välbefinnande i arbetet.

Veritas blankett som stöd för diskussionen

Avgångssamtal har under de senaste åren blivit allt vanligare. Framför allt i större företag har det redan blivit en rutin att intervjua dem som byter arbetsplats eller går i pension, men i små och medelstora företag kan situationen vara annorlunda.

”Vi vill hjälpa framför allt små och medelstora företag att utveckla sin verksamhet. Blanketten för avgångssamtal är ett nyttigt hjälpmedel, så vi har lagt till den i vår materialbank för att våra kunder ska kunna använda den”, berättar Niittonen-Laine.

Personen som lämnar företaget fyller i blanketten antingen på förhand eller under avgångssamtalets gång. Svaren gås igenom med en representant för personalavdelningen eller med den egna förmannen.

”Veritas blankett är kort och enkel. Därtill är alla frågorna öppna, vilket betyder att man inte kan svara bara ja eller nej på dem. Målet är att arbetstagaren ska ge ett så mångordigt svar som möjligt. På så sätt får man fram mer information och åsikter.”

Är du arbetsgivarkund hos Veritas? Bekanta dig med blanketten för avgångssamtal i Ledning-avdelningen i VerNet!