Enkät: Engagemang hos ledning och chefer viktigt för lyckade arbetshälsoåtgärder

I utvecklingen av välbefinnande i arbetet är det ytterst viktigt att ledningen och cheferna deltar och engagerar sig.  Detta framgår ur en enkät bland deltagarna i de utbildningar för välbefinnande i arbetet-kortet som Veritas ordnat.

”Klart är att inget organisationsutvecklingsarbete kan genomföras utan ledningen och cheferna. Detta gäller även utvecklingen av arbetsgemenskapen”, säger Veritas arbetshälsospecialist Katri Wänninen om enkätens resultat.

”Ledningens engagemang behövs för att de nya insikterna från utbildningarna ska kunna omsättas i praktiken i form av konkreta åtgärder inom organisationen. Efter kursen är det största bekymret hur vardagen ska gå att förändra.”

De populära utbildningarna för välbefinnande i arbetet-kortet utgör en god grund för att utveckla arbetsgemenskapen

Veritas har erbjudit sina kunder utbildningar för välbefinnande i arbetet-kort sedan år 2012. Sammanlagt har 137 populära kurser ordnats och över 1 200 anställda från organisationer av olika storlek har deltagit. 

”Mottagandet har varit gott, liksom det allmänna vitsordet för kurserna. 95 procent av deltagarna upplevde att de fått tillräckligt med information om grunderna för välbefinnande i arbetet och begrepp. Mer information efterlystes om arbetshälsans koppling till arbetets produktivitet. Att belysa denna dimension kunde också vara ett sätt att engagera ledningen”, funderar Wänninen.

Gemenskapens välmåga summan av många faktorer

Välbefinnande i arbetet bygger på ett fungerande samarbete mellan de anställda, de närmaste cheferna, den högsta ledningen, förtroendemännen samt personalförvaltningen, arbetarskyddet och företagshälsovården.

”En frisk arbetsgemenskap är summan av många faktorer”, betonar Wänninen. ”Det krävs ett gott ledarskap, en trygg och hälsosam arbetsmiljö, upprätthållande och utveckling av yrkeskompetensen samt livskompetens från den anställdas egen sida”, framhäver Wänninen. ”För att få alla dessa faktorer att stämma krävs god planering.”

Man måste också lyckas med att involvera de olika parterna. ”Ju tidigare man tar tag i arbetsgemenskapens problem, desto framgångsrikare blir arbetshälsoåtgärderna. Att engagera ledningen är en nyckelfråga.”

Arbetshälsans verktyg ett stöd i vardagen

Genom sin webbtjänst erbjuder Veritas sina kunder ett heltäckande urval av verktyg för utvecklingen av välbefinnande i arbetet.

”Våra kunder behöver inte fundera till exempel på hur ett utvecklingssamtal genomförs, utan kan få tips och hämta den blankett som behövs från vår webbtjänst”, tipsar Wänninen.

Bekanta dig med enkätens resultat här.

Kurserna för Välbefinnande i arbetet-kortet är utbildningar som utformas och samordnas av Arbetarskyddscentralen med målet att främja arbetshälsoåtgärder på arbetsplatserna. Fram till slutet av år 2014 har över 730 utbildningar hållits och 11 415 personer deltagit. Veritas är Arbetarskyddscentralens samarbetspartner och erbjuder utbildningar för sina egna kunder. Kortutbildningarna 2015 finns i vår evenemangskalender.